Fagforeningen i dagens Danmark

En fagforening repræsenterer lønmodtagernes interesser og behov, når det kommer til at forhandle gode arbejdsforhold og fordelagtige lønninger. En lokal fagforening er ofte en del af et større fagforbund, der agerer på landsplan. De danske fagforeninger har en historie, der går helt tilbage til 1800-tallet, men har udviklet sig meget siden den tid.

De tidlige fagforeninger havde en stærk tilknytning til et politisk parti, f.eks. Socialdemokratiet, for at påvirke lovgivningen omkring lønmodtagervilkår, hvorimod mange nutidige fagforeninger erklærer politisk uafhængighed. Visse fagforeninger optager medlemmer inden for specifikke erhverv eller uddannelser, mens andre er mere åbne og rekrutterer medlemmer med meget forskellig baggrund. Den generelle udvikling i Danmark er dog, at alt flere fagforeninger bliver mere åbne og udvider sin medlemskreds i forhold til tidlige fagforeninger. I dagens Danmark består fagforeningernes medlemmer heller ikke kun af faglærte arbejdere som tidligere, der findes f.eks. i dag fagforeninger specialiserede på ikke-faglærte, akademikere og funktionærer, og ordet fag har derfor mistet sin tidligere betydning. En fagforening kan rådgive sine medlemmer om alt fra arbejdsforhold og arbejdskontrakt til jobsøgning og videreuddannelse, og mange fagforeninger tilbyder interessante kurser for videreudvikling og kompetenceopbygning. Organisationen fungerer desuden som en støtte at falde tilbage på ved eventuelle konflikter på arbejdspladsen.

Det kan dreje sig om en opsigelse på uacceptabelt grundlag, uudbetalt løn, uretfærdige arbejdsvilkår, en arbejdsskade mm. Som medlem behøver man ikke at kæmpe kampen alene og kan til enhver tid søge støtte hos fagforeningen. Man bør huske, at en fagforening og en A-kasse (arbejdsløshedskasse) ikke er det samme, og at man ikke nødvendigvis er medlem af begge. Som medlem i en A-kasse indbetaler man kontingent hver måned og kan nyde godt af den økonomiske sikkerhed som et medlemskab giver. Hvis man skulle være uheldig at miste sit arbejde, har man ret til dagpenge, og A-kassen udtaler blandt andet også orlovsydelse til forældre samt feriedagpenge.