Fagforeningen: Dit sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet

De danske fagforeninger er en sammenslutning af arbejdere inden for en eller flere brancher, og de første blev allerede etableret i Danmark i 1870’erne og 1880’erne. Fagforeningen er en lokal afdeling, der virker i en by eller region, og fagforeningerne er forenede i de større landsdækkende fagforbund. Der findes dog visse fagforeninger, som fungerer som selvstændige aktører. Fagforeningerne arbejder hele tiden for at forhandle gunstige aftaler mellem arbejdsgiveren og arbejdsmodtageren omkring arbejds- og lønforhold. Fagforeningerne fungerer som et sikkerhedsnet for lønmodtagerne, hvis konflikter eller problemer opstår på arbejdspladsen. Det kan dreje sig om uenigheder med chefen, manglende udbetaling af løn, en uberettiget fyring, urimelige arbejdsforhold etc. I sådanne situationer skal man ikke behøve stå alene og kan få juridisk bistand og hjælp fra sin fagforening, som kan gå ind og kæmpe ens sag. Et medlem kan desuden altid spørge sin fagforening til råds omkring ansættelsesforhold- og kontrakter, videreuddannelse, jobsøgning, langtidssygemelding mm.

En del fagforeninger tilbyder desuden medlemmerne nyttige kurser for kompetenceudvikling og videreuddannelse. Det er værd at undersøge og sammenligne de forskellige fagforeninger og priser på internettet eller ved at kontakte foreningerne direkte. Mange websites tilbyder gode oversigter over priser og hvilke fagforeninger, som tilbyder A-kasser og lignende. Priserne varierer meget fra billige til noget dyrere månedlige omkostninger, men vær opmærksom på, at kontingentet er fradragsberettiget som en nødvendig arbejdsudgift. En fagforening er ikke det samme som en A-kasse (arbejdsløshedskasse) og man er ikke automatisk medlem af en A-kasse, fordi man bliver medlem af en fagforening. Der er ingen krav om, at man nødvendigvis skal være medlem af begge, det er helt op til dig at vælge. Udover at udbetale dagpenge til sine medlemmer, som har mistet sit arbejde, administrerer A-kassen også flere love og regler indenfor sit område og tager hånd om ydelser, såsom udbetaling af feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse for børnepasning.

Fagforeningen i dagens Danmark

En fagforening repræsenterer lønmodtagernes interesser og behov, når det kommer til at forhandle gode arbejdsforhold og fordelagtige lønninger. En lokal fagforening er ofte en del af et større fagforbund, der agerer på landsplan. De danske fagforeninger har en historie, der går helt tilbage til 1800-tallet, men har udviklet sig meget siden den tid.

De tidlige fagforeninger havde en stærk tilknytning til et politisk parti, f.eks. Socialdemokratiet, for at påvirke lovgivningen omkring lønmodtagervilkår, hvorimod mange nutidige fagforeninger erklærer politisk uafhængighed. Visse fagforeninger optager medlemmer inden for specifikke erhverv eller uddannelser, mens andre er mere åbne og rekrutterer medlemmer med meget forskellig baggrund. Den generelle udvikling i Danmark er dog, at alt flere fagforeninger bliver mere åbne og udvider sin medlemskreds i forhold til tidlige fagforeninger. I dagens Danmark består fagforeningernes medlemmer heller ikke kun af faglærte arbejdere som tidligere, der findes f.eks. i dag fagforeninger specialiserede på ikke-faglærte, akademikere og funktionærer, og ordet fag har derfor mistet sin tidligere betydning. En fagforening kan rådgive sine medlemmer om alt fra arbejdsforhold og arbejdskontrakt til jobsøgning og videreuddannelse, og mange fagforeninger tilbyder interessante kurser for videreudvikling og kompetenceopbygning. Organisationen fungerer desuden som en støtte at falde tilbage på ved eventuelle konflikter på arbejdspladsen.

Det kan dreje sig om en opsigelse på uacceptabelt grundlag, uudbetalt løn, uretfærdige arbejdsvilkår, en arbejdsskade mm. Som medlem behøver man ikke at kæmpe kampen alene og kan til enhver tid søge støtte hos fagforeningen. Man bør huske, at en fagforening og en A-kasse (arbejdsløshedskasse) ikke er det samme, og at man ikke nødvendigvis er medlem af begge. Som medlem i en A-kasse indbetaler man kontingent hver måned og kan nyde godt af den økonomiske sikkerhed som et medlemskab giver. Hvis man skulle være uheldig at miste sit arbejde, har man ret til dagpenge, og A-kassen udtaler blandt andet også orlovsydelse til forældre samt feriedagpenge.